Biohaff Keup

Eise Bäitrag fir eng gesond Ernährung an eng propper Ëmwelt!
Famill Keup

Informationen zum Betrieb

Kontakt

3, Beelerstrooss | L-L-9991 Weiswampach

Name: Nicolas Keup

Tel.: +352 26 95 70 51

GSM: +352 621 13 66 65

Fax: +352 26 95 70 52

E-mail:

Zertifizierung

Member bei der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

Betrieb

Landwirtschaft

Hauptbetriebszweige

Ackerbau, Grünlandbetrieb, Masthähnchen, Mutterkuhhaltung, Saatgutvermehrung, Tierhaltung

Produkte

Brotweizen, Futtergetreide, Getreide, Hähnchenfleisch, Kalbfleisch, Rindfleisch

Verkauf

Direktvermarktung, Direktvermarktung ab Hof