Biohaff Witry

Am respektvollem Aklang mat eiser Natur schaffen, an esou e bessert Liewe fir Mënsch an Déier schaafen.
Caroline a Pierre Witry-Massard

Mir sinn e klenge Familljebetrib mat Mëllchvéi zu Dippech. Eisen Haff ass en Aussiidlerhaff, an huet seng Dieren ëmmer op, sou dass Grouss a Kléng erëm en Zougang zur Landwirtschaft kréie kënnen.

An deem Kontext bidde mir och eng ganz Rei Aktivitéiten op eisem pädagogesche Bauerenhaff un, fir d’Liewen op eisem Haff mat alle Sënner entdecken ze kënnen. En Iwwerbléck iwwert d’Aktivitéite fannt dir op eiser Internetsäit www.biohaff-witry.lu

Eis Mëllechtankstell, de MilKUHmat, steet 24/24h bereet fir eis Clientë mat frëscher Biomëllech ze verwinnen.

Informationen zum Betrieb

Kontakt

Sauer Aarbecht 1 | L-4974 Dippach

GSM: +352 621 23 60 07

E-mail:

www.biohaff-witry.lu

Zertifizierung

Bio LETZEBUERG
Member bei der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

Betrieb

Landwirtschaft

Hauptbetriebszweige

Ackerbau, Grünlandbetrieb, Milchvieh, Ferme Pédagogique

Produkte

Eier, Milch, Viz

Verkauf

Direktvermarktung ab Hof, Über Biog / Biogros / Einzelhandel